پر سابقه‌ترین نماینده انجمن جهانی اسپرانتو در ایران، بهمن شیدانی بوده است که از سال ۱۲۹۸ تا ۱۳۲۹ با ۳۲ سال سابقه نمایندگی، علیرغم گذشت بیش از  ۸۴ سال هنوز رکورد او در این زمینه شکسته نشده است (1919-1950).
بهمن شیدانی ویژگی‌های دیگری هم دارد: او اولین آموزگار شناخته‌شده اسپرانتو در ایران و مؤلف اولین کتاب خودآموز اسپرانتو به زبان فارسی هم هست.

منبع : Esperanto اسپرانتو: زبان دوم برای همهترین‌های اسپرانتو در ایران: ۲
برچسب ها : اسپرانتو ,بهمن شیدانی